Přemýšlíte o budoucnosti rodinné firmy?

ČSOB Rodinné firmy logo ČSOB Rodinné firmy

S desítkami majitelů
si pokládáme stejné otázky

Předání nebo prodej, dva nejčastější scénáře budoucnosti rodinných firem. Pomůžeme vám položit si správné otázky i získat na ně relevantní odpovědi.
Majitelé stojí před nelehkým úkolem, jak redistribuovat bohatství mezi své blízké. Pomůžeme vám jak předcházet rodinným konfliktům, tak i zachovat majetek a rozvinout jeho potenciál.
Čím se společnost lépe připraví, tím vyšší je šance na její prodej. Pomůžeme vám maximalizovat její hodnotu, optimalizovat provozní majetek, transparentně reportovat, zefektivnit controlling...
Majitelé často, a zcela přirozeně, investovali svůj majetek zpět do firmy. Jsme připraveni pomoci s opatřeními, která ochrání tyto investice a tím i rodinný majetek.
Jednou z pohnutek, proč se člověk rozhodne podnikat je, aby zajistil nejen sebe, ale i svoji rodinu. Život ale přináší i nečekané situace. Naše zkušenosti vám pomohou reagovat tak, aby byla zajištěna jak budoucnost vaší firmy, tak i jistota pro vaše blízké.

Přicházíme s unikátním řešením ČSOB Rodinné firmy

ČSOB Rodinné firmy jako jediné na trhu zajistí vše potřebné. Šetříme váš čas a společně se soustředíme na nalezení efektivního řešení.

Eliminujeme tak riziko nedorozumění mezi jednotlivými subjekty (firma řešící mezigenerační transfer, financování skupiny, privátní bankovnictví a další různé externí protistrany) i toho, že si každá strana bude hájit jen svoje vlastní zájmy.

Sjednejte si schůzku

PORADENSTVÍ A BANKOVNÍ SLUŽBY

Pouze jejich spojení přináší klientovi prvotřídní řešení.
DŮVĚRA KLIENTA

Je pro nás tím nejdůležitějším svěřeným aktivem a závazkem zároveň.
ZNALOST POTŘEB

Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s českými rodinnými firmami.
50 LET NA TRHU

S námi máte jistotu, že tu pro vás vždy budeme.

ŽIVOTNÍ SITUACE

PLÁNOVANÉ NÁSTUPNICTVÍ

 • Víte, komu a kdy v rodině předáte vaši společnost?
 • Jsou vaši blízcí schopni efektivně spravovat rodinné bohatství?
 • Dokážou rozlišit mezi vlastněním a řízením společnosti?

Příběh rodinné firmy

Je opravdovým štěstím, pokud se podaří v rámci rodiny vychovat a motivovat schopného nástupce.

Zásadní pro budoucnost je, aby nástupci měli opravdový vztah k rodinnému bohatství a vášeň pro jeho další rozvoj. Mnoho rodinných firem se úspěšně rozvíjí, i když generace následníků nejsou zapojeny do každodenního řízení. Rozhodující pro jejich směřování je, aby firma i rodinné prostředí byly na tuto situaci dokonale připraveny.

Budoucnost rodinných firem není v bezchybném každodenním managementu, tak jak tomu bylo při zakládání a budování firmy, ale ve schopnosti dalších generací dobře spravovat rodinné bohatství.

Návrh řešení

 1. Příprava firemní struktury a procesů na stav bez otce zakladatele.
 2. Výchova nástupců ke správě/vlastnictví rodinného podniku.
 3. Správná motivace klíčového managementu na dlouhodobém rozvoji firmy.
 

PRODEJ SPOLEČNOSTI

 • Víte, jakou tržní hodnotu má vaše společnost?
 • Vyznáte se ve všech aspektech prodeje společnosti?
 • Máte rozmyšleno, jak budete spravovat nabyté bohatství?

Příběh rodinné firmy

Pokud majitel nemá možnost předat svoji firmu vhodným nástupcům, přichází okamžik, kdy začne uvažovat o prodeji své společnosti.

Asi každý by chtěl prodat svůj podíl za co nejvyšší možnou cenu a zajistit sebe i svoje blízké. Jedním z klíčových rozhodnutí je, zda odejít z podnikatelského života úplně a začít si užívat nabytého bohatství, nebo využít situaci pro spuštění nových podnikatelských aktivit. Někteří si ponechají jen minoritní podíl, někteří získané prostředky investují do nových projektů. Jedním z úskalí je, aby firma byla schopna se dál rozvíjet bez svého zakladatele.

Návrh řešení

 1. Posouzení různých scénářů prodeje firmy a výběr správného řešení.
 2. Nastavení dlouhodobě udržitelné a bezpečné strategie správy výnosů.
 3. Realizace prodeje.
 

OCHRANA RODINNÉHO BOHATSTVÍ

 • Máte zajištěné rodinné bohatství i v případě negativního vývoje ekonomiky?
 • Víte, jak do vašeho bohatství zahrnout i vaše blízké?
 • Odpovídá vaše peněžní hotovost vašim představám?

Příběh rodinné firmy

Po mnohaletém usilovném podnikání a v době narůstajících rizik je nezbytné uvažovat o ochraně rodinného bohatství, které je velmi často součástí podnikání.

Řada rodinných firem reinvestovala zisk zpět do podnikání nebo si jej nevyplácela a jako nerozdělený zisk je toto bohatství nadále součástí podnikání. Paradoxně výsledkem takto odpovědného chování je nárůst rizika, že případný neúspěch rodinné firmy ohrozí nejenom podnikání, ale zničí i rodinné bohatství. Dalším rizikem bývá široká odpovědnost statutárních orgánů v případě chybného rozhodování nástupců.

Ne vždy si majitel uvědomuje všechna tato rizika a jejich negativní dopady. Existují nástroje jak bohatství ochránit, jde jen o to myslet dopředu a včas je využít.

Návrh řešení

 1. Navržení majetkové struktury, která eliminuje rizika negativního vývoje.
 2. Vytvoření dynamického finančního modelu firmy a alokace prostředků k jednotlivým členům rodiny.
 3. Oddělení nepodnikatelského majetku od hlavního byznysu.
 

PŘÍPRAVA MAJETKU NA NENADÁLÉ SITUACE

 • Máte posouzen dopad rizik spojených s výkonem funkce statutárního orgánu?
 • Bude vaše firma akceschopná pro případy, kdyby se vám něco stalo?
 • Máte rozmyšlený přechod rodinného bohatství v případě úmrtí?

Příběh rodinné firmy

Jedním z nejčastějších rizik v rodinném podnikání je neschopnost činit potřebná rozhodnutí v případě nenadálé nedostupnosti majitele.

V takové situaci dochází k zpochybnění jakéhokoli úkonu nebo obchodního rozhodnutí a rodinná společnost se tím dostává do nejistoty, a to jak z pohledu bohatství, tak i z pohledu závazků nejen vůči obchodním partnerům. Dědické řízení bývá dlouhodobá záležitost, jejímž cílem je vypořádání práv, a ne to, co je nejlepší pro firmu. Tato situace negativně ovlivňuje chod společnosti, čímž snižuje rodinné bohatství.

S touto situací se sice nesetkáváme denně, zato přichází nečekaně. Je potřeba být připraven i na tyto situace a myslet jak na chod a rozvoj firmy, tak i na zachování rodinného bohatství.

Návrh řešení

 1. Zajištění funkčního nástupnictví formou vhodné majetkové struktury.
 2. Nastavení struktury a podmínek firmy pro nenadálé situace.
 3. Zjednodušení správy rodinných aktiv k zajištění ochrany rodinného bohatství.
 

BEZPEČNÁ SPRÁVA RODINNÉHO BOHATSTVÍ

 • Získali jste významnou peněžní částku a přemýšlíte, jak s ní naložit?
 • Máte vytvořenou strategii, jak zajistit vaše blízké?
 • Hledáte řešení, které bude synonymem konzervativní správy bohatství?

Příběh rodinné firmy

Nedílnou součástí úspěšného podnikání je zasloužená odměna za dlouholetou a tvrdou práci. Peníze přinášejí radost, ale samozřejmě i starost, jak s nimi naložit.

Získat prostředky z podnikání lze mnoha způsoby. Ať už v podobě rozděleného zisku, prodeje podílu ve firmě nebo odprodeje neprovozních aktiv. Zásadní je mít dobře promyšlenou strategii, jak s nimi naložit. Majitelé často stojí před otázkou, jak vhodně rozdělit celkové bohatství mezi své blízké. Neporozumění si v rodině bývá častou (a zbytečnou) příčinou všemožných nesvárů.

Správa velkého majetku je založena především na důvěře mezi bankou a klientem. Dokonalá znalost trhu, správné informace ve správný čas a dlouholetá bankovní praxe, je základním předpokladem pro dobrou a odpovědnou správu aktiv.

Návrh řešení

 1. Vytvoření dlouhodobé strategie správy vašeho majetku.
 2. Diverzifikace vašeho portfolia do různých investičních instrumentů.
 3. Návrh, jak zainteresovat blízké k vašemu majetku. (Tomu nerozumím.).
ŠIROKÁ KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Máme přehled, s jakými potížemi se rodinné firmy potýkají.
EFEKTIVNÍ TRH

Díky široké klientské základně jsme mimořádně úspěšní v oblasti akvizic/investic.
SPOKOJENOST

Desítky klientů již využily naše profesionální služby.
GARANCE

Veškeré potřebné služby zajišťují experti ze skupiny ČSOB.

GARANTI

Štěpán Černohorský

Specialista na nastavení formy řízení rodinných aktiv a tvorby vhodné struktury rodinného majetku.

Pavel Tichý

Expert v oblasti finančních trhů a investičního bankovnictví.

Marek Rehberger

Přes 15 let v ČSOB, bohaté zkušenosti s restrukturalizací aktiv, fúzí a akvizic pro velké firmy.